APC

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în RM:
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI
(mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012)

 
Telefon: 022 501-980
sau 0 800 28 0 28 (apel gratuit din raioanele republicii)  
mail: consumator@apcsp.gov.md
 Examinarea reclamaţiei se efectuează la prezentarea bonului de casă sau a altui document care confirmă faptul cumpărării produsului sau a prestării serviciului.