Service

Service Сentru ROMSTAL

Deținem autorizațiile necesare pentru deservirea utilajelor comercializate de ROMSTAL, conform legislației în vigoare privind autorizarea funcționării și condițiilor puse de producători în vederea acordării garanției pentru echipamente și produse.
 • Punere în funcțiune a echipamentelor.
 • Intervenţiile de deservire a utilajelor comercializate sunt efectuate de specialişti și ingineri autorizaţi, certificați.
 • Specialiştii de service autorizaţi sunt dotaţi cu echipamente profesionale de măsură şi control pentru intervenții.
 • Acces rapid la piese de schimb, echipamentul de lucru, tarife, prețuri și informații necesare pentru intervenții.
 • Revizii tehnice anuale.
GARANȚIE
În cadrul termenului de garanție, menționat în certificatul de garanție și în factură, vânzătorul se obligă să suporte toate cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului avariat din cauze acoperite de garanție.
Pentru piesele de schimb utilizate în cadrul lucrărilor de service, vânzătorul va acorda garanție conform termenelor date de furnizorii respectivelor piese de schimb. Pentru lucrările de service care nu necesită utilizarea pieselor de schimb, Vânzătorul acordă un termen de garanție de 3 luni. Termenele de garanție vor fi înscrise în certificatul de garanție la rubrica specială, iar pentru intervențiile efectuate în postgaranție, termenele vor fi inscrise pe facturile fiscale.
Cumpărătorul se obliga sa suporte toate cheltuielile de întreținere curentă a echipamentului în conformitate cu recomandările producătorului.
Garanția va înceta atunci cand utilizatorul refuză sa achite orice obligații financiare față de societatea de service.
Sunt excluse din garanție părțile avariate din cauze independente de vânzător, respectiv:
 1. transport;
 2. instalare incorectă, executată de personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau cu reglementările legale în vigoare;
 3. nereguli ale instalațiilor hidraulice, electrice, de alimentare cu combustibil;
 4. tratarea incorectă a apei de alimentare (se efectuează tratarea apei de alimentare pentru cazanele de apă caldă atunci când duritatea totală depășește 0,05 mVal/dmc, sau în cazul în care instalația este supusă continuu la adaugiri de apă sau goliri din motive de întreținere (apa de alimentare a cazanelor trebuie să aibă caracteristicile fizico-chimice care să nu determine depuneri și coroziuni, conform STAS);
 5. coroziuni cauzate de condens;
 6. folosirea altor tipuri de combustibili în afară celui/celor precizați în instrucțiunile de utilizare ale echipamentului sau folosirea unor combustibili ale caror caracteristici diferă de cele precizate în normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;
 7. nerespectarea instrucțiunilor de exploatare (exemple: defecțiuni cauzate de înghețarea apei în instalație, lipsa apei în instalație, lipsa combustibilului, insuficiența coșului de evacuare a gazelor arse);
 8. intervenția personalului neautorizat asupra echipamentului sau în panoul de comandă și control al acestuia;
 9. nu beneficiază de garanție componentele supuse uzurii normale de folosire (anozi, garnituri, dispozitive de acționare, becuri, etc.).
 
CONTRACTE DE PRESTARE SERVICII
Contractele de prestare a serviciilor asigură:
Revizii anuale
Revizii anuale pentru echipamentele termice industriale şi casnice.
Garanție extinsă
Garanție extinsă cu 12 luni.
Intervenții la preț special
Intervenții și reparații la preț special, pe toată perioada de valabilitate a contractului.
-30% reducere!
-30% reducere din valoarea manoperei și -10% reducere din valoarea pieselor de schimb, pentru echipamentele contractate.
 
TARIFE PENTRU INTERVENȚII
Pentru intervențiile acoperite de garanție NU SE PERCEP TAXE!

COD lucrări

                                DENUMIREA LUCRĂRILOR

Tarif practicat MDL cu TVA

 

 

                                  PUNERI ÎN FUNCȚIUNE (PIF)

 

1

PIFSTANDARD

Punere în funcțiune (PIF) a echipamentelor procurate de la Romstal (altele decât centralele pe gaz - instante, centrale electrice)

350

2

PIF2460KW

Punerea în funcțiune (PIF) a centralelor procurate de la Romstal, cu puterea de până la  60 kw

350

3

PIFREPETAT

Punerea în funcțiune REPETATĂ, în cazul în care prima PIF este împiedicată de nerespectarea condițiilor pentru PIF, stipulate în certificatul de garanție

650

4

PIFCENTRALA

Punerea în funcțiune (PIF) al Centralelor Termice >60kW + Raport tehnic; Punerea în funcțiune (PIF)  Arzătoare + Raport tehnic; Punere în funcțiune (PIF) Generatoare GAZ

50 / 1kw termic

5

PIFCOMBSOL40

Punerea în funcțiune (PIF) Cazanelor cu Combustibil Solid până la 40 kw

2500

6

PIFCOMBSOL41

Punerea în funcțiune (PIF)  Cazanelor cu Combustibil Solid de la 41 kw

4200

7

PIFGRUPOMP

Punerea în funcțiune (PIF)  Chillere, pompe de căldură, grupuri pompare

2500

8

PIFDEDURIZ

Punerea în funcțiune (PIF) Sisteme complexe de tratarea apei (dedurizatoare etc)

1000

9

PIFAUTOMATIZ

Programare Automatizări, tablouri cu automatizare (cascadă)

2800

 

 

                                   INTERVENȚII ÎN GARANȚIE ȘI POSTGARANȚII

 

11

GAREXTINS1

Contract - Intervenție în garanție extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz <32kW

1200

12

GAREXTINS2

Contract - Intervenție în garanție extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz 32kW<70KW

1500

13

GAREXTINS3

Contract - Intervenție în garanție extinsă 12 luni microcentrale murale pe gaz >70kw

2200

14

CONTRSER1

Contract - Intervenții în postgaranție microcentrale murale pe gaz <32kW

1300

15

CONTRSER2

Contract - Intervenții în postgaranție centrale sau grupuri termice cu funcționare pe gaz <70kW

1600

16

CONTRSER3

Contract - Intervenții in postgaranție centrale sau grupuri termice cu funcționare pe gaz >70kW

2300

17

CONTRSER4

Contract - Intervenții în postgaranție servicii CENTRALE TERMICE

50 / 1kw termic

     18

SER08408

INTERVENȚII ÎN POSTGARANȚIE, FĂRĂ CONTRACT sau INTERVENȚII ÎN TERMEN DE GARANȚIE, DAR NEACOPERITE DE GARANȚIE PENTRU CENTRALELE CU PUTERE MAI MICĂ DE 32kW

- 650 lei - Prima oră de intervenție (doar pentru cazuri neacoperite de garanție) cuprinde taxa de constatare și până la maxim 1 oră de manoperă

- 300 lei - Manopera pentru 1 oră de intervenție, începând cu a doua oră de activitate - doar pentru cazuri neacoperite de garanție

          650 /+300

18

SER08408

INTERVENȚII ÎN POSTGARANȚIE, FĂRĂ CONTRACT sau INTERVENȚII ÎN TERMEN DE GARANȚIE, DAR NEACOPERITE DE GARANȚIE PENTRU CENTRALELE CU PUTERE MAI MARE DE 32kW

- 1000 lei - Prima oră de intervenție (doar pentru cazuri neacoperite de garanție) cuprinde taxa de constatare și până la maxim 1 oră de manoperă

- 650 lei - Manopera pentru 1 ora de intervenție, începând cu a doua oră de activitate - doar pentru cazuri neacoperite de garanție

1000 / +650

18

SER08408

INTERVENȚII ÎN TERMEN DE GARANTIE (pentru toate tipurile de mărfuri) Atenție! Așa se clasează și toate intervențiile pentru utilajele deservite din cadrul Romstal (uz intern). 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod

Denumire serviciu TRANSPORT

Tarif, MDL cu TVA

SER08409

Taxa transport țară (se calculează pentru distanța tur-retur)

5/km/direcție

SER08410

Taxa transport Chișinău

70

SER08411

Taxa transport suburbii Chișinău

100

 

 

 

 

 

 

 

Tarifele prezentate sunt exprimate în MDL și includ TVA. Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de gradul de complexitate și timpul de intervenție.

SITUAȚII ÎN CARE SE APLICĂ TARIFELE
 
1. LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE (PIF) 
 1. Conform tarifelor specificate în contractul de punere în functiune;
 2. Cu plată extra, în cazul în care punerea în funcțiune este împiedicată de nerespectarea condițiilor menționate în certificatul de garanție;
 3. Atunci, când Operatorul Service va constata, în urma verificărilor, nereguli care ar putea afecta buna și sigura funcționare a echipamentului. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE NU SE VA EFECTUA, menționându-se despre aceasta în actul de punere în funcțiune;
 4. În cazul în care se constată că utilizatorul a pus în funcțiune singur (sau cu personal neautorizat) echipamentul achiziționat. În această situație se va verifica foarte atent daca s-au respectat toate prescripțiile tehnice, iar în caz afirmativ va fi validată punerea în funcțiune, însa termenul de garanție va curge de la data achiziționării produsului, nu din data punerii în funcțiune.
 5. Cu plată extra, în cazul în care, din alte motive, utilizatorul împiedică Operatorul Service să pună în funcțiune echipamentul (ex: nu este prezent la locul de montare la data și ora stabilită, nu poate asigura alimentarea cu apă, combustibil, curent electric, etc., datorită unor avarii pe care nu le-a comunicat în timp util Societații de Service).
2. ÎN PERIOADA DE GARANȚIE 
 1. La echipamente sau componente ale acestora, avariate din cauze independente de societatea producatoare;
 2. În cazul în care utilizatorul refuză să achite orice obligații financiare față de societatea de service;
 3. În cazul în care informațiile furnizate de utilizator la formularea sesizării pentru intervenție sunt eronate, iar Operatorul Service care efectuează deplasarea la intervenție constată o altă situație sau manifestare decât cea descrisă de utilizator;
 4. În cazul în care Operatorul Service constată că defecțiunea este datorată intervenției utilizatorului asupra reglajelor și modului de funcționare al echipamentului.
3. ÎN PERIOADA DE POST-GARANȚIE
 1. La toate intervențiile, indiferent de cauza sau natura lor, cu excepția defecțiunilor cauzate de vicii ascunse, datorate producătorului și constatate în perioada medie de utilizare;
 2. În cazul în care utilizatorul a încheiat Contractul de Întreținere pentru echipamentul vizat, se vor aplica tarifele prevazute în acel contract.
 
 Dispecerat Service Romstal
 Tel: +373 22 42 18 14
 Tel: +373 69 42  18 14