Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a răspunde întrebărilor Dvs, pentru a ține evidențe despre folosirea site-ului nostru, poate apărea necesitatea de a Vă cere informatii cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.
 
Aceste informații vor putea fi folosite de către Romstal pentru a expedia utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promoții, etc. Înscrierea datelor Dvs personale reprezinta acordul expres și neechivoc în ceea ce privește utilizarea acestor date.
 
ROMSTAL se obligă să protejeze confidențialitatea datelor vizitatorilor site-ului său. Nici un fel de informații cu caracter personal nu vor fi transmise către terți, cu exceptia acelor terți parteneri ÎM ROMSTAL TRADE SRL care asigură buna funcționare a acestui site.
 
Totuși, putem furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic pe site, precum și alte informații, însă aceste statistici nu vor conține date cu caracter personal.

Acest site poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre Dvs: adresa IP, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informații despre traficul realizat de Dvs pe site-ul nostru.
 
Toate aceste informatii colectate de ÎM ROMSTAL TRADE SRL prin intermediul site-ului au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de site, dar și a serviciilor ROMSTAL în general.
 
ÎM ROMSTAL TRADE SRL este întregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0001244.